Chào mừng bạn đến với Hoàn Cầu Coseco
Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Hoàn Cầu
Hoan Cau Security Service Joint-Stock Company (JSC) Coseco®
Slides 3
Slides 2
Slides 1

Tin tức

Tin tức mới cập nhật của Bảo vệ Hoàn Cầu (Coseco)

Hoàn Cầu tổ chức tập huấn an toàn lao động
Hoàn Cầu tổ chức tập huấn an toàn lao động

Hoàn Cầu tổ chức tập huấn an toàn lao động cho cán bộ công nhân viên.

Chi tiết
Hoàn Cầu tổ chức tập huấn cứu hộ cứu nạn
Hoàn Cầu tổ chức tập huấn cứu hộ cứu nạn

Hoàn Cầu tổ chức tập huấn cứu hộ cứu nạn cho nhân viên khi tham gia bảo vệ và cứu hộ, cứu nạn..

Chi tiết
Hoàn Cầu tổ chức thao dượt PCCC
Hoàn Cầu tổ chức thao dượt PCCC

Hoàn Cầu tổ chức thao dượt PCCC cho cán bộ công nhân viên công ty

Chi tiết
Hoàn Cầu tổ chức tập huấn PCCC
Hoàn Cầu tổ chức tập huấn PCCC

Hoàn Cầu tổ chức tập huấn PCCC cho cán bộ công nhân viên công ty

Chi tiết
Hoàn Cầu tổ chức thi sát hạch nghiệp vụ
Hoàn Cầu tổ chức thi sát hạch nghiệp vụ

Hoàn Cầu tổ chức thi sát hạch nghiệp vụ cho nhân viên

Chi tiết
Hoàn Cầu tổ chức thực hành chữa cháy
Hoàn Cầu tổ chức thực hành chữa cháy

Hoàn Cầu tổ chức thực hành chữa cháy ở hiện trường

Chi tiết